Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via någon av våra hemsidor www.kopenscooter.nu, www.baotian.nu, www.kymco.se, www.lifebike.se och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och Movs Technology Group, organisationsnummer 556656-9140. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Movs Technology Group framgår under ”Kontakta oss”. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via någon av dessa hemsidor. Movs Technology Group är aktiebolaget som äger dessa verksamheter.

1.2
Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

1.3
För att kunna beställa på någon av hemsidorna måste Du ha fyllt 18 år. Vi accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Observera också att vi inte kan registrera ett fordon på en person som ej fyllt 18 år.

1.4
Vi reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på någon av hemsidorna, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (pga felaktigt prissatt vara på hemsidan eller förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.5
All information på dessa hemsidor, samt allt innehåll på denna, ägs av Movs Technology Group eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

2. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp på någon av hemsidorna måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

3. Kunduppgifter mm.

3.1
Vi rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på någon av våra hemsidor. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till oss om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om vi misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har vi rätt att stänga av dig. Vi har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning på någon av våra hemsidor gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på hemsidan här. Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.

5. Kampanjer och erbjudanden

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Mer information om leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår i kassan och/eller på den aktuella varusidan på hemsidan.

7. Ångerrätt och öppet köp

7.1
Vid köp av varor på någon av våra hemsidor gäller alltid 30 dagars ångerrätt/öppet köp i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss på det sätt som anges här. Du ska ange ditt personnummer, namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se konsumentverket.se )

7.3
Postnord kommer kontakta dig för utkörning. Observera att en elcykel/scooter endast ligger 4 dagar kostnadsfritt i Postnords lager och därefter utgår en hyra från Postnord på 369kr/dygn. Denna kommer vidarefaktureras till dig. Är det så att du inte väljer att hämta ut din elcykel/scooter samt inte meddelat oss att du vill returnera ditt fordon inom 2 dagar efter order så finns varan kvar i Postnords lager i 9 avgiftsbaserade dagar innan retur till oss. Vi kommer i detta fall vidarefakturera dig Postnords avgifter på 9 dagars hyra (3321kr samt returfrakt 1195kr). Om du ångrar ditt köp är det därför viktigt att kontakta oss omgående för att undvika onödiga kostnader för dig.

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till oss enligt de metoder och anvisningar som anges på hemsidan, du finner dessa här. Prisexempel på returfrakt: Mindre paket: 100 kr Pallfrakt (t ex fordon och större tillbehör): Cyklar, Mopeder och MC 1195kr eller ATV 2000 kr. Vid storleksbyte av tillbehör såsom t ex handskar, hjälm eller skor, står vi för fraktkostnaderna i och med vår bytesrätt. Dock gäller det endast vid returnerad vara i originalförpackning. För hjälmar gäller att visirskyddet på visiret sitter kvar. Spara origalemballaget som din vara levererades i. I de fall som returfraktskostnaden påverkas i form av merkostnader pga bristfällande emballage står du för dessa. Vid leverans till dig står vi för transportrisken, dvs skadas produkten på väg från vårt lager till dig är det under vårt ansvar. Vid eventuell retur är detta ansvar ditt. Var noga med att få med tillräckligt med information vid retur eller byte av en vara för att underlätta hanteringen hos oss. Ange namn, personnummer, telefonnummer samt det ordernummer som returen gäller.

7.4
När Du ångrar ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan inklusive leveranskostnader till dig men exklusive returkostnader. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.5
Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot varan..

8. Garanti och reklamation

8.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Olika varor har olika garantitider. Läs mer här.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt dock är det enligt konsumentköplagen 6 månaders "garanti" dvs när säljaren ska bevisa att felet fanns från start och efter 6 månader ligger bevisbördan på kund för varor inköpta på hemsidan. Därefter lämnar vi bättre garantier än så på många av våra produkter se garantivillkor. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

8.3
Vi står alltid för returfrakten för godkända återköp. Vi har dock rätt enligt konsumentköplagen att avhjälpa felet innan ett återköp blir aktuellt. Vid fel på ett fordon så står du som konsument för transport till och från närmsta verkstad.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Force Majeure
Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Villkor vid köp i butik

Vid köp i butik är det respektive butik som sätter villkoren för en försäljning. Vissa tillämpar t ex inte öppet köp. Var noggrann med att alltid fråga vad som gäller om vi köper i någon av våra eller våra återförsäljares butiker.

 

11. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi alltid beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

12.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


13. PriceRunner Köpgaranti

Som medlem på PriceRunner skyddas ditt köp upp till 50.000 kronor om något problem skulle uppstå. Denna Köpgaranti kostar inget för dig som konsument och gäller på alla köp när du handlar hos oss. Även om du inte redan är medlem hos PriceRunner och kommit till vår hemsida genom dem så kan ditt köp omfattas av Köpgarantin. Det enda du behöver göra är registrera dig inom en timme efter ditt köp. Att bli medlem är gratis och tar mindre än tre minuter! Bli medlem gratis på PriceRunner Om du vill att ditt köp ska täckas av Köpgarantin så måste din beställning vara adresserad till dig som privatperson. Med Köpgarantin får du ersättning om en vara är defekt, om en enskild vara saknas vid leverans, om leverans av vara uteblir eller om varan är felaktig. Du får endast ersättning för direkt ekonomisk skada som du lidit, inköpskostnader och fraktkostnader. Köpgarantin lämnar ingen ersättning för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskning eller uteblivna intäkter. Besök PriceRunner för en lista på undantagna kategorier samt fullständiga finstilta villkor för Köpgarantin.

Dessa Villkor har fastställts av oss den 2019-06-20

Kopgaranti